Kissan kanssa eläinlääkäriin: anamneesi

Kun kissan kanssa lähdetään eläinlääkäriin, yleensä tutkimushuoneessa ensin kysellään omistajalta kissan oireita, vointia ja perustietoja. Puhutaan anamneesista eli esitiedoista, jotka saadaan omistajaa haastattelemalla. Tässä tekstissä käsittelen sitä, mitä kaikkea kissasta tulee osata kertoa ja mitä eläinlääkäri yleensä haluaa tietää.

Jos perusterveen (tai ainakin oireettoman) kissan kanssa lähtee rokotuksille, on anamneesin otto melko tiivis eikä tällöin tarvitse tiedustella esim. sitä, milloin kissa on viimeksi syönyt ja milloin kakannut ja milloin pissannut. Jos kissan kanssa lähtee ajanvarausajalle tutkituttamaan esim. nivelrikkoa, anamneesin otossa kysymykset kohdistuvat enemmän liikkumiseen ja esim. pissaamis- ja kakkaamisasentoihin.

Tässä tekstissä on kysymysrunkoa ennemmin päivystyspotilaalle ajateltuna, kun ei ole vielä tietoa, mihin päin tutkimuksissa lähdetään. Anamneesin otto on merkittävässä roolissa eläimen hoidossa, mutta sen otossa ja tarkkuudessa on suuria eroja eläinklinikoiden välillä. Esimerkiksi päivystyspotilaalta hyvän ja kattavan anamneesin otto kestää 10-30 minuuttia eläimen terveyshistoriasta ja omistajan puheliaisuudesta riippuen.

Kun päivystyspotilas otetaan tutkimushuoneeseen, keskitytään yleensä ensiksi varsinaisiin oireisiin ja siihen, miksi päivystykseen on tultu. Sitten lopuksi käydään vielä läpi perustietoja.

PERUSTIEDOT

Osa perustiedoista käy ilmi jo potilaskortilta aikaisemman historian takia tai kun sisäänkirjatessa on kysytty sukupuolta, rotua ja niin edelleen. Nämä tiedot on kuitenkin hyvä tarkistaa varsinkin isommalla klinikalla: joskus joku on kuullut jotain väärin, joskus potilaskortille on jäänyt kirjaamatta, että eläin on kastroitu/steriloitu ja niin edelleen.

 • Kutsumanimi
 • Rotu
 • Syntymäaika ja tieto siitä, onko kyse arviosta vai onko päivämäärä varma
 • Sukupuoli
 • Onko sterkattu/kastroitu?
 • Jos on, niin milloin?
  (Onko leikkauksesta vuosia vai onko leikattu lähimenneisyydessä?)

 • Onko rokotukset voimassa?
  (Aina parempi, jos on mukana rokotekortti, jolloin rokotusten voimassaolo voidaan tarkistaa.)
 • Milloin viimeksi on madotettu ja millä?
 • Onko sisäkissa vai ulkokissa? Jos on sisäkissa, ulkoileeko kuitenkin valjaissa tai tarhassa?
 • Onko punkkihäätöä? Jos on, mikä punkkihäätö on käytössä ja milloin viimeksi annettu?

 • Onko kissa tullut omistajalleen pentuna vai aikuisena? Mistä kissa on tullut omistajalle ja kauanko kissa on ollut omistajalla?
  (Kissan diagnosoimisen kannalta voi olla merkittävää tietää, kuinka hyvin omistajalla on tiedossa kissan terveyshistoria. Onko kissa ollut pennusta asti samalla omistajalla, onko pentutehdastausta mahdollinen, onko kissa loukutettu populaatiosta aikuisena ja tullut omistajalleen pari kuukautta sitten jne.)
 • Onko kissa käynyt ulkomailla? Jos on, milloin ja missä ja kuinka kauan?
 • Onko kissa syntynyt Suomessa?
  (Aina omistaja ei voi olla tästä aivan satavarma, jos kissa on kodinvaihtaja tai tullut hämäristä olosuhteista, joten kannattaa myös mainita erikseen, mikäli ei voi olla satavarma kissan historiasta.)
 • Jos kissa on tullut ulkomailta Suomeen: minkä tahon kautta ja milloin?
  (Esim. jos kyseessä on rescuekissa, yhdistysten välillä on eroja, kuinka paljon kissoja seulotaan, tutkitaan ja hoidetaan.)

 • Onko kotona muita eläimiä, ovatko ne oireettomia?
 • Onko tiedetyillä sukulaiskissoilla todettu jotain perussairauksia?
 • Onko kissan kanssa tarvinnut käydä rokotusten lisäksi muilla eläinlääkärikäynneillä? Mistä syistä?

PERUSSAIRAUDET

 • Onko perussairauksia? Jos on, mikä/mitä?
 • Milloin perussairaus on diagnosoitu?
  (Esim. onko sydänvika todettu 4 vuotta sitten vai viime kuussa.)
 • Miten sairautta on hoidettu, onko käyty kontrolleissa, milloin viimeksi on käyty kontrollissa, mitä tällöin on todettu?
 • Onko perussairauteen lääkitystä?
 • Onko perussairautta hoidettu muutoin? Miten?
LÄÄKITYKSET

Jokaisesta lääkkeestä ja lisäravinteesta erikseen:
 • Mikä valmiste?
 • Minkä vahvuinen valmiste?
 • Annostus: kuinka paljon annetaan kuinka usein?
 • Milloin viimeksi on saanut lääkkeen?
 • Milloin lääkityksiin on tullut viimeksi muutoksia?

YLEISVOINTI

 • Millainen vointi on ylipäänsä: onko oma itsensä? Onko käytös muuttunut akuutisti? Onko viime aikoina/kuukausina ollut vetäytyvämpi tai hellyydenkipeämpi? Onko liikkumisessa muutoksia lyhyellä tai pitkällä aikavälillä?
 • Mitä kissa syö normaalisti?
  - Kuiva- vai märkäruokaa, mitä merkkejä?
  - Jos raakaruokaa: eläimille vai ihmisille tarkoitettua lihaa? Mitä lihaa mistä? Onko lisäravinteita?
 • Onko ruokahalu ollut entisellään vai onko ruokahalu vähentynyt tai lisääntynyt nyt viime päivinä tai esim. viime kuukausina?
 • Onko kissan juomisessa ollut muutoksia: juoko yhtä vähän/paljon kuin aina vai onko juominen vähentynyt tai lisääntynyt?
 • Onko virtsaamisessa muutoksia? Onko pissojen koko ja määrä sekä virtsaamistiheys pysynyt samana?
 • Onko ulostamisessa muutoksia? Onko kakkojen koko ja määrä sekä kakkaamistiheys pysynyt samana?
Ja sitten seuraavaksi spesifimpiä kysymyksiä oireisiin liittyen:

RIPULIOIREET

 • Milloin ripuli alkoi?
 • Kuinka usein ripuloinut, millaista ripulin koostumus ja väri on? Onko koostumus pysynyt samana vai mennyt paremmaksi vai huonommaksi?
  - Onko löysää mutta kakan muotoista, vanukasta vai ihan vetistä?
  - Onko ripulin seassa ollut verta tai jotain muuta? Jos on ollut verta, onko veri ollut kirkasta vai tummaa?
 • Onko laskenut alleen vai mennyt aina vessaan tai yrittänyt ehtiä vessaan?
 • Onko äännellyt ripuloidessa?
 • Onko tukihoidettu kotona jotenkin? Jos on, millä ja miten? Milloin viimeksi saanut jotain tukivalmistetta? 

 • Onko samanlaisia oireita ollut aikaisemmin? Milloin, miten hoidettiin, käytiinkö eläinlääkärissä?
 • Milloin ruokavaliossa on ollut jotain muutoksia?
 • Onko taipumusta syödä jotain ei-ruokaa, esim. ihmisten ruokaa, leluja, kasveja, ulkona jotakin?

UMMETUSOIREET

 • Milloin ummetus alkoi? Milloin viimeksi tullut normaalikakka?
 • Jos ummetus ollut pidempään, kuinka usein nyt kakannut?
 • Milloin viimeksi kakannut?
 • Millaista kakan koostumus on? Onko koostumus pysynyt samana vai mennyt paremmaksi vai huonommaksi?
  - Minkä väristä kakka on, minkä kokoisia kakat ovat olleet, onko seassa ollut jotain?
 • Onko kissa yrittänyt ulostaa ilman, että kakkaa tulee vai tuleeko jokaisella kakkaamisyrityksellä jotain ulos?
 • Onko äännellyt ulostaessa?
 • Onko tukihoidettu kotona jotenkin? Jos on, millä ja miten? Milloin viimeksi saanut jotain tukivalmistetta? 

 • Onko samanlaisia oireita ollut aikaisemmin? Milloin, miten hoidettiin, käytiinkö eläinlääkärissä?
 • Milloin ruokavaliossa on ollut jotain muutoksia?
 • Onko taipumusta syödä jotain ei-ruokaa, esim. ihmisten ruokaa, leluja, kasveja, ulkona jotakin?

OKSENTELUOIREET

 • Milloin oksentelu alkoi? Oliko ennen ensimmäistä oksennusta tapahtunut jotain tai syöty jotain?
 • Kuinka usein oksentanut, montako oksennusta nyt tullut?
 • Milloin viimeksi oksentanut? Milloin viimeksi ruoka pysynyt sisällä? Pysyykö vesi sisällä?
 • Mitä oksennuksissa on ollut?
 • Onko oksentelu ollut pulauttelua, onko sitä ennen ollut yskimistä vai onko kissa pumpannut vatsallaan oksentaessa?
 • Onko ollut kuolaamista?

 • Onko samanlaisia oireita ollut aikaisemmin? Milloin, miten hoidettiin, käytiinkö eläinlääkärissä?
 • Milloin ruokavaliossa on ollut jotain muutoksia?
 • Onko taipumusta syödä jotain ei-ruokaa, esim. ihmisten ruokaa, leluja, kasveja, ulkona jotakin? Onko myrkytys mahdollinen?

VIRTSAOIREET

 • Korostuu leikkauksen merkitys: onko sterkattu/kastroitu?
 • Onko kyse virtsaamattomuudesta, tiheävirtsaisuudesta vai ohipissailusta?
  - Virtsaamattomuus: milloin viimeksi pissannut?
  - Tiheävirtsaisuus: kuinka usein pissannut, minkä kokoisia pissat ovat, onko virtsassa ollut verta?
  - Ohipissailu: kuinka usein ohipissaa, minne, onko aina sama paikka, pissaako myös vessaan, minkä kokoisia pissat ovat, onko virtsassa ollut verta?
 • Milloin oireet ovat alkaneet?
 • Onko ennen oireiden alkua tapahtunut jotain poikkeuksellista? Jotain, mikä olisi stressannut kissaa?
  - Esim. vieraat, remontti naapurissa, muutto, huonekalujen järjestyksenvaihto, vessatrauma, uusi perheenjäsen, kesäloman alku tai loppu tms jokin tapahtuma, joka on rikkonut rutiinia.
 • Onko laskenut alleen tai yrittänyt ehtiä vessaan siinä onnistumatta?
 • Onko äännellyt pissatessa?
 • Onko yrittänyt pissata ilman, että pissaa tulee?
 • Onko tukihoidettu kotona jotenkin? Jos on, millä ja miten? Milloin viimeksi saanut jotain tukivalmistetta? 

 • Onko samanlaisia oireita ollut aikaisemmin? Milloin, miten hoidettiin, käytiinkö eläinlääkärissä?
 • Jos on ollut samanlaista oireilua aikaisemmin, onko havaittavissa jotain laukaisevaa tekijää?
 • Milloin ruokavaliossa on ollut jotain muutoksia?
Mikäli tutkimusten myötä poissuljetaan mm. tulehdukset ja virtsatiesairaudet ja todennäköisimpänä diagnoosina on stressipissailu tai idiopaattinen kystiitti. Lue lisää kissan ohipissailun syistä blogitekstistäni Kissan ei kuulu ohipissailla.

YSKÄOIREET

 • Milloin yskä on alkanut? Onko yskiminen pysynyt samana vai pahentunut?
 • Kuinka usein yskii, kuinka pitkään yskii?
 • Miltä yskä kuulostaa: kuivaa köhää, märkää yskää, sisältyykö siihen yökkimistä, vinkuuko hengitys?
 • Onko videota yskimisestä?
 • Millaisten tilanteiden jälkeen yskä yleensä tulee?
 • Millainen kissa on yskimisen jälkeen?

 • Onko samanlaisia oireita ollut aikaisemmin? Milloin, miten hoidettiin, käytiinkö eläinlääkärissä?
 • Onko taipumusta syödä jotain ei-ruokaa, esim. ihmisten ruokaa, leluja, kasveja, ulkona jotakin?

VÄHENTYNEESEEN LIIKKUMISEEN LIITTYVÄT OIREET

 • Millaisista liikkumiseen liittyvistä oireista kyse: onko liikkuminen/hyppiminen/juokseminen vähentynyt vai liikkuuko/hyppiikö/juokseeko eri tavalla kuin ennen?
 • Milloin oireilu on alkanut?
 • Milloin viimeksi on kulkenut sujuvasti portaita, hyppinyt ja juossut?
 • Onko oireilu pahentunut vai onko oireilu aaltoilevaa?
 • Ontuuko, äänteleekö joskus jonkun liikkeen takia, aristaako jotain kohtaa?
 • Onko alkanut venytellä enemmän, kauanko esim. nukkuu samassa asennossa, ennen kuin venyttelee tai vaihtaa asentoa?

 • Onko tukihoidettu kotona jotenkin? Jos on, millä ja miten? Milloin viimeksi saanut jotain tukivalmistetta ja milloin kotona on tehty jotain muutoksia kissan liikkumisen helpottamiseksi (esim. korokkeet)? 
 • Onko samanlaisia oireita ollut aikaisemmin? Milloin, miten hoidettiin, käytiinkö eläinlääkärissä?

KOHTAUSOIREET

 • Milloin oli ensimmäinen kohtaus?
  - Mitä kohtauksessa tapahtui? Erittikö kuolaa, oksensiko, pissasiko, ulostiko? Millainen tajunnantaso oli kohtauksen aikana?
  - Mitä ennen kohtausta oli tapahtunut, missä tilanteessa kohtaus alkoi, mitä sen jälkeen tapahtui?
  - Kauanko kohtaus kesti?
  - Millainen käyttäytyminen oli kohtauksen jälkeen?
  - Onko myrkytys mahdollinen, onko kissalla tapana syödä/nuolla muita asioita kuin omaa ruokaa?
 • Kuinka monta kohtausta tullut, milloin kohtaukset ovat tulleet? Millainen käytös on ollut kohtausten välissä? Onko ollut tasapaino-oireita tai kuolaamista?
 • Ovatko kohtaukset pahentuneet, millaisia muut kohtaukset ovat olleet ensimmäiseen kohtaukseen verrattuna?
 • Onko kohtaustiheys nopeutunut vai pysynyt samana?
 • Onko kohtauksia ollut aikaisemmin, onko asiaa tutkittu, jos on niin miten?

Kommentit